top of page

DIY 洗冷氣機 由慳錢...慘變燒錢

cfugo fb post_長.jpg

近年網上有好多 DIY 洗冷氣教學,看似簡單 easy job,但好多時見到個結果是「贏粒糖輸間廠」,慳錢慘變燒錢。

 

曾有一位客人透過 Youtube 網上自學洗冷氣機,他已跟足網上 教學所有程序,豈知因為噴濕了電子板,結果搞到成部機燒埋,最後更要整部氣更換,本身諗住慳錢,最後要買機加安裝人工結果花了 6,000 多元。 又有另一個客戶向我地訴苦,透過網上自學 DIY 清洗分體機,結果又係燒左電子板,單是更換電子板零件已經花費 2,000 多元,且未計人工錢,慳錢變燒錢,十分無奈。

無疑,清洗冷氣機看似好簡單,但實際上卻是涉及不少專業操作,就以上述清洗分機式冷氣機為例,其實師傅洗機的竅門,就是用高壓水槍洗風葉時,要按住風葉以減低運轉速度,否則 風葉摩打會出現「倒轉行」情況,當有微電流產生,便會導致燒電子板,確實清洗冷氣機涉及專業儀器同技術。另一方面,訂零件的時間也是一個考慮,因為少則一兩星期只是好彩,如果零件需由產地(如日本)直接來貨的話,隨時可能要一個月以上,在現時物流環境緊張環下,更有客人試過等三個月才收到,尤其在夏天一段時間無冷氣用,的確讓人十分困惱。

cfugo fb post_4-2.jpg
cfugo fb post_4-1.jpg
DIY 洗冷氣機由慳錢...慘變燒錢

師傅GO 專業洗冷氣 期間限定*

  • $1,800*包洗 3 部冷氣,掛牆分體 / 窗口都得

  • 絕無隱藏收費

  • 90 天免費保養服務

  • 7x24 專業客服支援

     #期間限定,優惠期至2022年10月31日

清洗冷氣落單即按︰https://api.whatsapp.com/send?phone=85295529342

一口價 一個Call 毋須周圍搵師傅

師傅GO熱線︰9552 9342 / 3571 9808

師傅 GO 另推出【360 全方位家居維修服務】,包清洗 3 部冷氣機之餘,仲有 1 年全面家居維修服務,費用已包括上門睇位費,有專業人士幫你睇住屋企各項維修疑難雜症,先係最划算。

bottom of page